miércoles, 10 de junio de 2015

Les Smart Cities

Una Smart City o ciutat intel·ligent és una ciutat que aplica les tecnologies de la informació i de la comunicació. És una ciutat que vol desenvolupar-se amb sostenibilitat, incrementar la qualitat de vida del ciutadans, aconseguir una major eficàcia dels recursos disponibles i també una participació de la ciutadania activa. És a dir, és un tipus de desenvolupament urbà basat amb la sostenibilitat que vol respondre adequadament a les necessitats bàsiques d’empreses, institucions i de la població. 

Informació audiovisual: